ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń tekstów należy dokonać drogą mailową na adres: preteksty@amu.edu.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy upewnić się, że tekst mieści się w zakresie tematycznym Pretekstów oraz spełnia poniższe wymagania.

Nie należy przesyłać tekstów, które były już publikowane lub zostały już zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie.

Zgłoszenie powinno zawierać wyraźną deklarację, jaki rodzaj tekstu zawiera. W Pretekstach publikowane są następujące rodzaje tekstów:

  1. Artykuły naukowe lub teksty przeglądowe — ich objętość nie powinna być krótsza niż 15.000 znaków ze spacjami oraz nie powinna przekraczać 40.000 znaków ze spacjami i przypisami.
  2. Recenzje oraz komentarze — powinny dotyczyć aktualnych publikacji książkowych mieszczących się w zakresie tematycznym czasopisma lub być odpowiedzią na tekst wcześniej opublikowany w Pretekstach. Teksty nie powinny być dłuższe niż 15.000 znaków.
  3. Sprawozdania — powinny zawierać opis i ewentualną ocenę wydarzeń naukowych ważnych dla celów i zakresu czasopisma, takich jak kongresy naukowe, zjazdy i inne rodzaje konferencji, seminaria i sympozja. Ich objętość nie powinna przekraczać 10.000 znaków.
  4. Tłumaczenia.

W uzasadnionych przypadkach Redakcja może odstąpić od wymogów dotyczących objętości poszczególnych rodzajów tekstów.

Każdy tekst powinien zawierać tytuł, oznaczenie autora, jego afiliację, numer ORCID (jeżeli osoba autorska go posiada), adres e-mail, abstrakt (do 150 słów) oraz słowa kluczowe (od trzech do ośmiu).

Wszystkie nadsyłane teksty powinny być dostosowane do standardów redakcyjnych czasopisma, znajdujących się tutaj.

Dla potrzeb procesu recenzyjnego teksty są anonimizowane, toteż fragmenty mogące ujawnić  tożsamość osoby autorskiej (jego  poprzednie publikacje, podziękowania, dopiski w ramach cytatów zawierające inicjały autora itp.) powinny być zapisane czerwonym fontem.

Każda z osób autorskich wraz ze składanym do publikacji tekstem zobowiązana jest złożyć oświadczenie, które dostępne jest tutaj. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem publikacji.

Pliki do pobrania: