KONTAKT

Adres mailowy redakcji: preteksty@amu.edu.pl

Czasopismo Preteksty
Studenckie Koło Filozoficzne UAM
Wydział Filozoficzny UAM
ul. Szamarzewskiego 89C,
60-568 Poznań