ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Adres mailowy redakcji: preteksty@amu.edu.pl

Skład redakcji:

Michał Kordziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Karol Wapniarski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Emilia Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Weronika Patrzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Grzegorz Kuczyński