STRONA GŁÓWNA

Zachęcamy do nadsyłania artykułów do kolejnych wydań „PRETEKSTÓW”, czasopisma naukowego Koła Studentów Filozofii UAM.
  • Tematyka prac związana z szeroko rozumianą filozofią
  • Wymogi formalne, regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce „WARUNKI PUBLIKACJI”
  • Prace nadsyłać prosimy w formie elektronicznej na adres mailowy redakcji: preteksty@amu.edu.pl.
  • Recenzje należy dostarczyć również w wersji papierowej na adres redakcji (podany w zakładce REDAKCJA)

Miłej lektury!

Redakcja PRETEKSTÓW