STRONA GŁÓWNA

Czasopismo Preteksty powstało w 1999 r. w ramach Studenckiego Koła Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako reaktywacja wcześniej wydawanego „Viel–o–Sophie”. Do 2008 r. wydawane było w wersji papierowej, obecnie ukazuje się jedynie w formie elektronicznej. Jego celem jest stworzenie platformy dla studentów chcących podzielić się wynikami swoich badań, pracami dyplomowymi lub też przemyśleniami. W naszym przekonaniu filozofia stanowi niezbędny i wzbogacający element rozważań naukowych, które z kolei stanowią nieodłączną część refleksji filozoficznej. Jesteśmy otwarci na artykuły, eseje recenzje i tłumaczenia zarówno stricte filozoficzne, jak i te „filozofujące”, których tematyka jest z filozofią związana. Za publikację w Pretekstach osoby autorskie otrzymują 5 punktów.

Informacje o naborach tekstów znajdować się będą na naszym profilu na Facebooku. Więcej informacji na temat redakcji, procedury recenzowania oraz wymogów technicznych znajduje się podstronach serwisu.

ISSN: 1642-2929

e-ISSN: 2956-9621

LICENCJA: Teksty opublikowane na łamach czasopisma Preteksty i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.