logo
  • 21.10.09 - Saul Kripke, Nazywanie i konieczność, przeł. B. Chwedeńczuk, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2001, ISBN 8387045535, rozdział pierwszy
  • 28.10.09 - Emil Cioran, O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, 2008, ISBN 9788361182214
  • 04.11.09 - Constantin Noica, Sześć chorób ducha współczesnego , przeł. I. Kania, Oficyna Literacka, Kraków, 1997, ISBN 8371240775, s. 17-65
  • 18.11.09 - Ralph Waldo Emerson, Natura, przeł. M. Filipczuk, Zielona Sowa, Kraków 2005, ISBN 8373898875
  • 25.11.09 - Louis Althusser, Marksizm a humanizm, przeł., W. Dłuski, w: Drogi współczesnej filozofii, Czytelnik, Warszawa 1978.
  • 02.12.09 - Karol Marks, Fryderyk Engels, Ideologia niemiecka, w: Dzieła wybrane, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
  • 09.12.09 - Karl Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Aletheia, Lublin 2008, ISBN 9788361182092.