logo

Instytut Filozofii oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii "Civis Liber" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na ogólnopolską, studencko - doktorancką konferencję: "Filary kultury współczesnej na przełomie XX i XXI wieku".

  Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji poświęconej zagadnieniom oscylującym wokół fundamentów na których opiera się współczesna kultura. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 maja 2011 r. w domu studenckim Jowita w Poznaniu.

  Aby ubiec wszelkie nieporozumienia pragniemy zaznaczyć, iż na potrzeby konferencji tytułową współczesność zdecydowaliśmy się zamknąć w przedziale czasowym od roku 1990 po czasy obecne. Natomiast kultury nie ograniczamy jedynie do kręgu zachodniego. Chcemy wspólnie z Państwem zastanowić się czy przekroczenie granicy drugiego tysiąclecia naszej ery wiąże się ze znaczącymi zmianami w kulturze, którymi może pochwalić się Homo Sapiens, a może wręcz odwrotnie – dzieje się coś, czego człowiek powinien się obawiać lub nawet wstydzić? Co z naszego ziemskiego dziedzictwa pozostaje niewzruszone i czemu jesteśmy wciąż wierni, a co ulega wyraźnym przeobrażeniom? Jakie są skutki i tendencje materialnych oraz niematerialnych wytworów, których człowiek dokonał na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat?

  Proponowane zagadnienia:

 • Filozofia kultury przełomu XX i XXI wieku
 • Przejawy kultury popularnej (literatura, muzyka, sztuka)
 • Problem poprawności politycznej
 • Kultura czasów Internetu
 • Estetyzacja i cielesność
 • Zagadnienie zaufania/kryzysu zaufania
 • Życie codzienne człowieka na przełomie wieków

  Formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres konferencja.poznan@gmail.com do 1 kwietnia 2011 (włącznie).
  Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych. Wpłaty należy dokonać do 11 kwietnia 2011 (włącznie). Konto bankowe zostanie podane po ustaleniu programu konferencji.