Najnowsze wydarzenia, które organizujemy:

Różnicujące się społeczeństwo

Poznań, 27–28 września 2014 r.

Sekcja Filozofii Społecznej i Politycznej Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Różnicujące się społeczeństwo, która odbędzie się w dniach 27–28 września 2014 r. w sali 312 bud. D Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnienia różnicowania się społeczeństwa rozumianego jako proces oraz jego praw. Georg Simmel uznawał różnicowanie się i indywidualizację w społeczeństwie za zasadę istnienia bytu społecznego. Myśl ta została podjęta następnie przez wielu innych teoretyków społecznych (jak np. Niklas Luhmann czy Zygmunt Bauman), bądź wręcz przekształcona i rozszerzona na wymiary inne niż społeczny (francuska heterologia). Liczymy, że dzięki uczestnictwu w sympozjum uda się ukazać możliwie jak najszerszy obraz tego procesu oraz dostarczyć narzędzi metodologicznych do jego analizy.

Do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim filozofów społecznych oraz teoretyków socjologii, ale także przedstawicieli innych specjalności tych dziedzin oraz historyków, filologów, politologów czy ekonomistów. Referaty mogą nawiązywać do następujących zagadnień:
1. Indywidualizacja/wspólnota. Na jakich zasadach mogą powstawać nowe wspólnoty w warunkach postępującego różnicowania się społeczeństwa?
2. Struktura. Jaki wpływ różnicowanie się ma na strukturę społeczną?
3. Cel lub jego brak. Teleologia różnicy?
4. Klasyka. Jak ujmują proces różnicowania się społeczeństwa teoretycy społeczni?
5. Klasa/warstwa. Procesy tworzenia się i rozpadu poszczególnych klas społecznych.
6. Jedno i wielość. Jak ujęcie różnicowania się w ontologii przekłada się na wizję społeczeństwa?
7. Język. Różnica i różnicowanie się w sferze językowej a obraz bytu społecznego.
8. Case studies.

Powyższa lista nie wyczerpuje tematyki zagadnień.

Na każdy referat przewidziano 20 minut czasu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe proszę nadsyłać na adres konferencje.sfsip@gmail.com do dnia 30 maja 2014 r. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji.

Program konferencji

Abstrakty wystąpieńI Konferencja Sprawozdawcza KSF UAM


Poznań, 30 maja 2014 r., Instytut Filozofii UAM, s. 215M

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich studentów Wydziału Nauk Społecznych do wysłuchania referatów, które zostaną wygłoszone na I Konferencji Sprawozdawczej Koła Studentów Filozofii UAM. Konferencja odbędzie się dnia 30 maja b.r. (piątek) w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (budynek C). Referaty stanowią pokłosie pracy członków Koła w roku akademickim 2013/2014.
Program konferencji

Dramat Wolności

Poznań, 28–29 listopada 2013 r.

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Koło Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studenci i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mają przyjemność zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dramat Wolności”, która odbędzie się w dniach 28–29 listopada 2013 r. w budynku E na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, będąca efektem projektu pod tym samym tytułem, realizowanego w Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Bajka. Jest to piąty z kolei projekt PPI poświęcony zagadnieniu wolności. W poprzednich latach odbyły się między innymi „Wymiary Wolności” (2009–2010), „Labirynt Wolności” (2011–2012) oraz „Horyzont Wolności” (2013). W „Dramacie Wolności” oprócz części artystycznej w projekcie znalazło się również miejsce na konferencję naukową, stanowiącą dopełnienie poznańskiej wystawy.

Jej celem jest przeanalizowanie filozoficznej, socjologicznej, historycznej, literackiej i politycznej kategorii wolności pod kątem zawartego w niej dramatu i tragizmu. Rozumiemy przez to rozdarcie pomiędzy różnymi wyborami jednostki skazanej na wolność, nieustanny lęk egzystencjalny towarzyszący naszym wolnym działaniom, a także emocje towarzyszące konstatacji, że wolność nie istnieje.

Proponowane zagadnienia:
1. Skazani na wolność. Ujęcia wolności w filozofii
2. Dzieła literatury i sztuki jako punkt wyjścia do namysłu nad dramatem wolności
3. Trzcina myśląca. Czy możliwa jest wolność w zdeterminowanym świecie?
4. Wolność wrodzona, wolność nabyta. Kto może być wolny? Co może być wolne?
5. Niezbywalność wolności. Czy możliwe jest pozbycie się jej?
6. Wolności a kreacja artystyczna.

Powyższa lista nie wyczerpuje tematyki zagadnień.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Ważne terminy
a. do 15.10. 2013 – nadsyłanie zgłoszeń w formacie doc. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej IF UAM (www.filozof.amu.edu.pl) na adres dramat.wolnosci.poz@gmail.com
b. do 05.11..2013 – organizatorzy informują uczestników o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w konferencji
c. do 15.11..2013 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
d. 28–29.11. 2013 – konferencja
e. do 01.01.2014 – termin przesłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej
2. Opłata konferencyjna wynosi 60 zł. Obejmuje koszty organizacyjne oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
3. Organizatorzy zapewniają możliwość bezpłatnej publikacji pokonferencyjnej w formie katalogu zawierającego prace z wystawy oraz teksty wystąpień.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń z powodów merytorycznych na podstawie recenzji pracowników naukowych Instytutu Filozofii UAM.
5. Wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 20 minut. Po referacie przewidywane jest 10 minut na dyskusję.
6. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, a także formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin konferencji znajdują się na stronie internetowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na stronie internetowej Koła Studentów Filozofii UAM.
7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dramat.wolnosci.poz@gmail.com
8. Poprzednie edycje projektu – www.wymiarywolnosci.com

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji. Do zobaczenia w Poznaniu!

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. UAM dr hab. Roman Kubicki
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Mirona M. Klorek
Sekretarz: Natalia Szydłowska
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89c
60–568 Poznań, Polska

Załączniki:
Program - aktualizacja
Regulamin
Call for papers
FormularzREWOLUCJA

Sekcja Filozofii Społecznej i Politycznej Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. REWOLUCJA która odbędzie się 11 stycznia 2013 r. w Poznaniu.

Inne wydarzenia:

Polski Zjazd Kół Naukowych Filozofii Spekulatywnej

Z przyjemnością informujemy, że członkowie KSF UAM licznie zjawią się na Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych, który odbywa się przy IX Polskim Zjeździe Filozoficznym, Gliwice - Wisła 2012. Wydarzenie odbędzie się 16-17.09. 12 w Wiśle. Szczegółowy program wydarzenia można pobrać poniżej.
Program