Zarzut dowolności robią przeważnie ludzie, nie mający o istocie filozofii i jej historii żadnego pojęcia.