REDAKCJA

E-MAIL: preteksty@amu.edu.pl

Redaktor Naczelny
Mariusz Jaskuła
mariuszjaskula@wp.pl

Redakcja
Kamil Czaiński
czainski.kamil.edu@gmail.com

Patrycja Sznajder
pat.sznajder@gmail.com

ADRES: Koło Studentów Filozofii UAM
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań