REDAKCJA

e-mail
preteksty@amu.edu.pl

redakcja
Łukasz Piosik (redaktor naczelny)
lu.piosik@gmail.com

Agnieszka Waligóra
ceireann@gmail.com

Patrycja Sznajder
pat.sznajder@gmail.com

adres
Koło Studentów Filozofii UAM
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań