REDAKCJA

E-MAIL: preteksty@amu.edu.pl

Redaktor Naczelny
Grzegorz Chmiel
grzchm.11@gmail.com

Redakcja
Kamil Czaiński
czainski.kamil.edu@gmail.com

Mariusz Jaskuła
mariuszjaskula@wp.pl

Patrycja Sznajder
pat.sznajder@gmail.com

ADRES: Koło Studentów Filozofii UAM
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań