REDAKCJA

ADRES: Koło Studentów Filozofii UAM
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań

E-MAIL: preteksty@amu.edu.pl

REDAKCJA:

Redaktor Naczelny
Michał Banaszyk
michal4761@interia.pl