Konferencja „Humanizm – Antyhumanizm”

X

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Humanizm – antyhumanizm” organizowanej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM, która odbędzie się 20 – 21 maja 2016 r. w Poznaniu!

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „Humanizm – antyhumanizm”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 maja 2016 r. w Poznaniu.

Celem konferencji jest skonfrontowanie ze sobą zarówno współczesnych, jak i klasycznych stanowisk w sporze o kształt i rację tradycji humanistycznej. Kwestie te oraz dyskusja nad statusem człowieka, jego relacją do otoczenia i innych istot żywych skupiają na sobie uwagę wielu badaczy i filozofów.
W czasach najnowszych tematyka ta uzyskała nowe podstawy i uzasadnienia. Nadal wszakże z jednej strony silnie reprezentowane są próby rewizji i nierzadko eliminacji dawnych modeli humanizmu, połączone z formułą dezaktualizacji idei człowieka. Z drugiej strony równie szeroko i żywo dyskutowane są tendencje do restauracji i ugruntowania podejścia antropocentrycznego.
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia i rozważenia tytułowej problematyki, odwołującej się do refleksji z wielu obszarów myśli filozoficznej oraz wykraczającej poza tę dziedzinę…

Czytaj dalejKonferencja „Humanizm – Antyhumanizm”

Filozofia historii. Polityka, religia, ideologia

12376110_1671986459730010_6804650286885719702_nSerdecznie zapraszamy na konferencję!
Termin – 4 marca, zgłoszenia do 24 stycznia, opłata – 80 zł:

„Konferencja stanowi kontynuację rozważań podejmowanych podczas sesji „Filozofia historii. Granice i możliwości”, która odbyła się 30 i 31 stycznia 2015 roku w Poznaniu. Celem konferencji będzie filozoficzna analiza związków między refleksją ogólną nad historią a różnymi wymiarami sfery publicznej (politycznej, religijnej, prawnej, itd.). Traumatyczne doświadczenia dwudziestego wieku podały w wątpliwość prawomocność tradycyjnych metanarracji historycznych oraz zasadność powoływania się na nie w procesie legitymizacji działań politycznych. Jednocześnie nie sposób zrozumieć wielu współczesnych projektów filozoficznych, politycznych czy teologicznych bez odniesienia ich do określonej wizji procesu dziejowego. W tym kontekście chcielibyśmy, aby spotkanie było okazją do namysłu nad tym, jaką rolę w tworzeniu lub podtrzymywaniu zbiorowej tożsamości odgrywa szeroko rozumiana refleksja historiozoficzna…

Czytaj dalejFilozofia historii. Polityka, religia, ideologia

Walne Zgromadzenie KSF UAM

cropped-logo.pngZGROMADZENIE WALNE KSF

W środę 25 listopada w sali im. K. Ajdukiewicza (215) o godz. 18.30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków KSF UAM. Obecność wszystkich aktualnych członków Koła oraz studentów, którzy dopiero do Koła chcą dołączyć OBOWIĄZKOWA.

Załączamy plakat wydarzenia: PLAKAT

Pokonferencyjny numer „Pretekstów”

pretekstyCzasopismo „PRETEKSTY” ogłasza nabór artykułów do NUMERU POKONFERENCYJNEGO, w którym opublikowane zostaną teksty powstałe na podstawie wystąpień uczestników I oraz II KONFERENCJI SPRAWOZDAWCZEJ, które odbyły się odpowiednio 30 maja 2014 r. (pierwsza) oraz 29 maja 2015 r. (druga). Referenci zainteresowani publikacją proszeni są o:

1) wysłanie pracy w formie elektronicznej na adres: preteksty@gazeta.pl
2) dostarczenie recenzji artykułu dokonanej przez pracownika naukowego do Sekretariatu IF (teczka Redakcji PRETEKSTY)

TERMIN OSTATECZNY: 7 grudnia 2015 r.

Szczegółowe warunki publikacji (w tym wymogi formalne) oraz wzór recenzji dostępne są na stronie „PRETEKSTÓW”: www.ksf.amu.edu.pl/preteksty/
w zakładce „WARUNKI PUBLIKACJI”.