Organizacyjne spotkanie KSF

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich lat na walne zebranie Koła Studentów Filozofii, które odbędzie się dnia 26 Października br. o godzinie 18:30 w sali 215 (Sala im. Kazimierza Ajdukiewicza w Instytucie Filozofii).
Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z tegoroczną działalnością Koła oraz z organizacją poszczególnych sekcji.

Zgromadzenie Walne KSF

W najbliższą środę o godz. 15.00 w Hyde Parku odbędzie się Walne Zgromadzenie KSF, na którym wybrany zostanie nowy Zarząd Koła. Wszystkich członków proszę o obecność.

IV Konferencja Sprawozdawcza

cropped-logo.pngSerdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów filozofii do wzięcia czynnego udziału w IV Konferencji Sprawozdawczej KSF, która odbędzie się 26 maja w Instytucie Filozofii UAM. Prosimy o zgłaszanie tytułów wystąpień przewodniczącemu Koła najpóźniej do 19 maja (cypriangawlik@gmail.com).